Ðặc điểm bẫyn vẽ xây dựng những cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong vai trò liên kết và tổ chức đàng xá của Kinh thành Huế moonbase.shop

Nếu ví sông Hương là ranh giới chia TP Huế ra hai miền Bắc – Nam to lớn thì trong Kinh thành Huế được chia hai miền Bắc – Nam nhỏ hơn bởi vì con sông Ngự Hà. Sự liên kết hai miền được trải qua bởi vì những cái cầu được thiết lập và quy hoạch gắn bó mật thiết với vai trò và tính năng trọng yếu của sông Ngự Hà. Những chiếc cầu này tạo hình trong quy trình dựng xây Kinh đô, khởi dựng kể từ thời vua Gia Long và trả hảo và tuyệt vời nhất tới những đời vua Minh Mạng, Thiệu Trị… Từ những cái cầu mộc tạo hình lúc đầu tới những cái cầu vòm vững chắc được xây dựng bằng vạch vồ và đá thanh khô tồn tại cho cho tới ngày mãng cầuy.

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt bằng tổng thể Kinh thành Huế

 

Tổng quan chi phí lịch sử vẻ vang tạo hình

Ngự Hà là con sông được tạo hình dưới thời hai vị vua trước tiên của triều Nguyễn. Đây là con sông vừa ngẫu nhiên, vừa nhân tạo và chi phí thân của con sông này là sông Kim Long. Khi quy hoạch và sẵn sàng mặt bằng để xây dựng Kinh thành, những nhà phong cách thiết kế thời Gia Long đã cho san ủi 1 trong mỗi đoạn của sông để thiết lập nên thân thành. Một số đoạn nguyên tdiệt của nó đã được dùng vào vài việc khác, như tạo ra những hồ, ao và lòng sông Ngự Hà. Dòng chảy của con sông này trở nên tuyệt vời và trả hảo nhất dưới thời Minh Mạng. Và cũng kể từ đây đã tạo ra nên 10 chiếc cầu bắc qua con sông này trong chiều dài tầm 3,6 km. Trải dài kể từ Đông sang Tây của Kinh thành, bao hàm những chiếc cầu sau: Cầu Tkhô giòn Long, cầu Đông Thành Tdiệt Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bác Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi, cầu Tây Thành Tdiệt Quan, cầu Hoằng Tế và cầu Xe Lửa. Xét riêng trong Kinh thành gồm 7 chiếc cầu, bao hàm: Cầu Đông Thành Tdiệt Quan, cầu Ngự Hà, cầu Bác Tế, cầu Khánh Ninh, cầu Bình Kiều, cầu Vĩnh Lợi và cầu Tây Thành Tdiệt Quan.

Họa đồ Kinh thành Huế với cùng 10 chiếc cầu bắc qua sông Ngự Hà:
1) Tkhô cứng Long; 2) Đông Thành Tdiệt Quan; 3) Ngự Hà; 4) Bác Tế;
5) Khánh Ninh; 6) Bình Kiều; 7) Vĩnh Lợi; 8) Đông Thành Tbỏ Quan;
9) Hoằng Tế; 10) Xe Lửa. (Nguồn: Đại Nam nhất thống chí).

 

Vị trí sông Ngự Hà trong mặt bằng tổng thể Kinh thành Huế

Trải qua những thăng trầm về thời hạn, cùng những biến cố lịch sử vẻ vang và thiên tai, hai cầu đã mất đi là cầu Bác Tế và cầu Bình Kiều. Hai cầu này được làm bằng mộc và có lẽ bị sụp đổ do thiên tai buồn bựco lụt năm Thìn 1904 . Trên dòng sông này còn lại 5 chiếc cầu cho cho tới ngày mãng cầuy. Chính điều này đề ra rất nhiều những thách thức, những vấn đề trong công tác bẫyo đảm phong cách thiết kế những cầu vòm cũng như căng thẳng đàng xá liên kết hai miền Bắc – Nam bên trong Kinh thành trong bối cảnh ngày càng vạc triển của đô thị.

Tổng thế vị trí 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành:
1) Đông Thành Tdiệt Quan; 2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi;
5) Tây Thành Tbỏ Quan

 

Đặc điểm phong cách xây dựng của những cầu bắc qua sông Ngự Hà

1) Cầu Đông Thành Tdiệt Quan

Cầu thuộc vị trí hạ lưu sông Ngự Hà trước lúc đổ ra sông Đông Ba, trên trục đàng Xuân 68 ngày mãng cầuy. Năm 1806, cầu được xây dựng bằng mộc với tên thông thường gọi là Tkhô lạnh Long Kiều. Đến tháng 5-1830, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu mới bằng vén vồ và đá tkhô lạnh vững chắc, vững chắc hơn. Cầu dài 71,7m; rộng 4,9m và cao 8,05m; vòm cầu dưới thông tbỏ rộng 8,4m. Lan can phía đông cao 1,55m được trổ 13 pháo nhãn hình tròn trụ 2 lần bán kính 0,5m. Lan can phía tây với chiều cao 0,95m với hai trụ đá có cùng kích tấc 0,54m x 0,54m. Đây đó là hai trụ đỡ đòn con quay của khối hệ thống cửa áp trước tê.

Phối cảnh 3 chiều cầu Đông Thành Tbỏ Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Đông Thành Tbỏ Quan

 

Hình ảnh vòm cầu và hệ trụ đá đỡ đòn con quay bằng đá thanh hao ở cầu Đông Thành Tbỏ Quan

 

Bản vẽ tình hình cầu Đông Thành Tdiệt Quan

 

2) Cầu Ngự Hà

Cầu thuộc trên trục lối Đinh Tiên Hoàng ngày mãng cầuy. Năm 1808, dưới thời Gia Long, cầu được xây bằng mộc được đặt tên là Thanh khô Câu Kiều. Đến tháng 6/1820, vua Minh Mạng cho xây dựng lại bằng vật liệu chắc chắn. Với chiều dài 71,6m; rộng 4,86m và cao 8,0m. Cầu có 3 vòm cầu thông tbỏ dưới, vòm to lớn rộng 6,4m, 2 vòm nhỏ hai bên rộng 4,0m. Phía bắc của cầu có nhà bia nhỏ, bên trong có bia đá, trên đó tự khắc bài bác văn bia “Ngự Hà bi ký” , do chính vua Minh Mạng ngự bút, nói cho tới quy trình tạo hình con sông và những chiếc cầu bắc qua.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Ngự Hà

 

3) Cầu Khánh Ninh

So với những cầu còn lại, cầu Khánh Ninh có tổng thể bẫyn vẽ xây dựng cầu và nhà bia hầu như còn nguyên vẹn nhất cho cho tới ngày mãng cầuy. Giống như cầu Ngự Hà, cầu Khánh Ninh cũng có thể có nhà bia ở đầu cầu phía Bắc. Theo văn bia “Khánh Ninh kiều bi ký” , do vua Minh Mạng ngự bút, cầu Khánh Ninh được xây dựng vào năm 1825. Cầu thuộc trên trục lối Trần Văn Kỷ ngày mãng cầuy, với chiều dài 44,6m; rộng 4,95m và cao 7,25m; vòm cầu dưới thông tbỏ rộng 6,4m.

Bản vẽ ghi nhà bia ở cầu Ngự Hà

 

Phối cảnh 3 chiều và bạn dạng vẽ tình trạng cầu Ngự Hà

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Khánh Ninh

 

Phối cảnh 3 chiều và bạn dạng vẽ tình trạng cầu Khánh Ninh

 

4) Cầu Vĩnh Lợi

Cầu thuộc trên tuyến đàng Nguyễn Tchảyi, thuộc lưu giữa phường Thuận Hòa và phường Tây Lộc với chiều dài 44,6m; rộng 5,0m và cao 7,25m; vòm cầu dưới thông tbỏ rộng 6,4m. Cầu Vĩnh Lợi được xây dựng vào năm 1825. Cầu có cấu trúc và ví dụ phong cách xây dựng với nhiều điểm tương đương với cầu Khánh Ninh.

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Vĩnh Lợi

 

Phối cảnh 3 chiều và phiên bẫyn vẽ tình hình cầu Vĩnh Lợi

 

5) Cầu Tây Thành Tdiệt Quan

Cầu có hình dạng uốn cong hai đầu, được xây dựng sát mặt trong Kinh thành, thuộc trên tuyến đàng Tôn Thất Thiệp hiện mãng cầuy. Với chiều dài 44,6m; rộng 4,65m và cao 7,46m; vòm cầu dưới thông tbỏ rộng 6,6m. Tương tự như cầu Đông Thành Tbỏ Quan, cầu Tây Thành Tbỏ Quan ngày mãng cầuy vẫn còn đó hai trụ đỡ đòn tảo bằng đá tkhô giòn dùng để làm đóng – mở “tbỏ quan liêu“ thời kỳ trước cơ bằng hệ cửa áp.

Phối cảnh 3 chiều cầu Tây Thành Tbỏ Quan

 

Bản vẽ ghi mặt đứng cầu Tây Thành Tbỏ Quan

 

Bản vẽ tình hình cầu Tây Thành Tbỏ Quan

 

Bảng tổng hợp đặc thù cơ phiên bẫyn 5 cầu

Tỉ lệ và cấu trúc những cầu bắc qua sông Ngự Hà

 • Cầu Đông Thành Tbỏ Quan: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,46/44,6 = 1/5,9 = 1/6
 • Cầu Ngự Hà: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 8,0/71,6 = ~ 1/9
 • Cầu Khánh Ninh: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Vĩnh Lợi: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 7,25/44,6 = 1/6,2 = ~ 1/6
 • Cầu Tây Thành Tdiệt Quan: H (chiều cao)/ D (chiều dài) = 8,05/71,7 = 1/8,9 = ~ 1/9

Bảng tổng hợp tỉ lệ 5 cầu

 

Minh họa điển hình những thành phần cấu trúc cầu vòm
(cầu Tây Thành Tbỏ Quan)

 

Qua khảo sát và phân tích, 5 cầu bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành có những thành phần, cấu trúc và Đặc điểm chung như sau:

 1. Viên đá (vun) hình nêm – Keystone;
 2. Các viên đá (vén) xếp hình cung tròn – Voussoirs;
 3. Thành vòm trong – Intrados;
 4. Thành vòm ngoài – Extrados;
 5. Mố cầu – Abutment: Được xây bằng vun vồ với chiều dày trung bình kể từ là 1,2-1,5 m;
 6. Tường cánh mố cầu – Wing Wall: Được xây bằng vén vồ. Tường cánh có kết quả hỗ trợ lực tải truyền theo phương ngang của mố cầu;
 7. Đai cầu – Belt Course: Thành phần phân chia tương ứng mặt đàng trên cầu. Đai cầu thuộc lưu giữa thân cầu và lan can;
 8. Lan can – Parepet: Được xây bằng đá hoặc vén vồ;
 9. Thành lan can – Capstone: Là thành phần trên cùng của lan can. Vật liệu được dùng ở đó là đá hoặc vén vồ tại những cầu;
 10. Đường đáy vòm – Springing Line: Là đàng giới hạn của đáy cung tròn với phần chân móng cầu;
 11. Độ cao của vòm – Rise: Là tầm nhữngh tính kể từ đàng đáy vòm tới đỉnh vòm thành trong;
 12. Nhịp vòm – Span: Là tầm đỡ của cầu. Đối với cầu Ngự Hà được thiết kế với 3 nhịp tương đương với 3 vòm tương ứng;
 13. Lớp dăm đá – Fill Material: Là khối đá dăm được nén chặt bên trong thân cầu;

Phân tích tải trọng

Tải trọng kết cấu vòm cầu điển hình với nửa 2 lần bán kính 3,2 m:

1) Các giả thiết

Để đơn giản và giản dị tính toán tài năng chịu tải của cầu Vĩnh Lợi, ta giả thiết như sau:

 • Giả sử tài năng chịu tải của nền đất dưới cống vòm đảm mồi nhửo chống được lực tốt.
 • Bỏ qua kĩ năng thao tác của 2 cánh, cầu dễ bị diệt hoại nhất với tiết diện nguy hiểm nhất là tiết diện lưu giữa cầu, được xây vòm bằng vun 250x250x500, xây 6 lớp bằng xi măng vôi mật liên kết.
 • Xét vòm cong và thiên về tin cậy cho tính toán với R=3.8m (3.20m+1.250*0.5*3.8m)

2) Các thông số chuyên môn

Theo Bảng 9, Tiêu chudấu chỉnh TCVN 5573-2011: Kết cấu vén đá và vén đá cốt thép theo tiêu chudấu chỉnh thiết kế, ta có:

 • R là cường độ chịu nén tính toán của khối xây vun thông thường thì; R=1.7*0.75=1.275 MPa=127,5T/m2
 • Rc là cường độ chịu cắt tính toán của khối xây vạch không tồn tại cốt thép: Rc =0.24*0.75=0.18MPa=18.0 T/m2
 • Rku là cường độ chịu kéo khi uốn của khối xây vạch không tồn tại cốt thép: Rku =0.25*0.75=0.1875MPa=18.75 T/m2

Trong số đó 0.75 là hệ số ĐK thao tác.

3) Tải trọng

 • Tải trọng phiên mồi nhửn thân những lớp (Dead load), xét 1m dài dọc cầu ta có:

 

 • Tải trọng xe (Live load), đặt N=1.0T ở đỉnh vòm cầu

4) Sơ đồ tính và những biểu đồ nội lực

Biểu đồ lực dọc N với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ lực dọc với Q=1.0T (hình cần)

 

Biểu đồ moment với q=3.0T/m (hình trái), Biểu đồ moment dọc với Q=1.0T (hình nên)

 

5) Kiểm tra ĐK chịu nén của vòm vén

6) Kiểm tra ĐK chịu uốn của vòm vun

Điều tiết nước và ngăn triều cường

Cùng với kết quả và vai trò của sông Ngự Hà, những cầu vòm này còn có vai trò làm giảm vận tốc dòng chảy trải qua những tiết diện nhỏ của những vòm cầu trong việc hỗ trợ chống ngập lụt, nước thải ra ngoài Kinh thành. Việc nước thải mưa và nước sinh hoạt theo hướng kể từ Tây sang Đông, dựa theo dòng chảy của con sông và độ nghiêng của Kinh thành về phía Đông Bắc. Chức năng ngăn triều cường dựa trên sự vận hành của khối hệ thống cửa áp trước kia (hiện mãng cầuy chỉ với tồn tại những trụ đá đỡ đòn tảo). Trong số đó, hai chiếc cầu ở hai phía Đông và Tây của Kinh thành là Đông Thành Tdiệt Quan và Tây Thành Tdiệt Quan đóng vai trò chốt ngăn ngăn và điều tiết nước hai đầu của con sông Ngự Hà.

Dòng chảy của sông Ngự Hà qua những cầu vòm

 

Thực trạng và nguyên nhân dẫn tới sự xuống cấp của phong cách thiết kế những cầu vòm

Sự tồn tại của 5 chiếc cầu vòm bắc qua sông Ngự Hà trong Kinh thành cho cho tới ngày mãng cầuy là 1 trong tầm thời hạn gần 2 thế kỷ. Đó là 1 trong tầm thời hạn đủ dài để nhìn nhận mức độ chịu đựng của những vật liệu xây dựng nên những cầu. Cùng với những tác động tiêu cực kể từ yếu tố thiên nhiên và loài người qua quy trình dùng đã làm hư hại về mặt cấu trúc cầu cũng tựa giống như các thành phần, rõ soátng phong cách thiết kế.

Hình ảnh chân vòm cầu Khánh Ninh bị hư hại trầm trọng (12-2022)

 

Hình ảnh trụ đá lan can cầu bị hư hại ở cầu Tây Thành Tbỏ Quan

 

Nhìn chung, tình hình của 5 chiếc cầu hiện mãng cầuy bắc qua sông Ngự Hà đang dần xuống cấp với nhiều khe hở to lớn và những hư hại tăng dần theo năm tháng. Những thành phần, ví dụ bẫyn vẽ xây dựng mất đi do hư hại theo thời hạn hoặc được xây mới lại một nhữngh không tuyệt đối trả hảo vị những tác động của loài người. Do vậy, đó là vấn đề thực sự cấp thiết để khuyến nghị những giải pháp trùng tu và bẫyo đảm những chiếc cầu này trong thời điểm hiện tại.

Sự xuống cấp của phong cách thiết kế những cầu vòm vày những nguyên nhân đa số sau:

Thứ nhất, ĐK khí hậu tương khắc nghiệt của vùng miền thông thường xuyên gây những tác động tiêu cực tới khối hệ thống cầu, như sự chênh lệch nhiệt độ, sạt lở địa chất theo thời hạn gây nên những khe hở thân cầu.

Thứ hai, những thành phần, rõ kiểm trang phong cách thiết kế của cầu hư hại do nguyên nhân chiến tranh trước kia, như trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân – 1968.

Thứ ba, thực vật xâm hại, bám vào những mặt phẳng cầu theo thời hạn, gây nên những hư hại mặt phẳng thân cầu.

Thứ tư, lòng cầu được trải nhựa asphalt hiện mãng cầuy thay vì làm giảm độ dốc của cầu thì đã bào mòn những lớp vạch thuộc vòm kết cấu chịu lực chính của cầu một nhữngh trầm trọng (cầu Khánh Ninh).

Thứ năm, sự quá tải vì những phương tiện lưu trải qua cầu thông thường xuyên gây stress lên kĩ năng chịu lực của những cầu do việc phân luồng đàng xá ra vào Kinh thành chưa thực sự cần chăng.

Thứ sáu, sự ngày càng tăng dân sinh (4 phường) cùng với sự thiếu ý thức của người dân làm hư hại những rõ rà soátng và thành phần phong cách xây dựng cầu trong quy trình dùng.

Vai trò liên kết lối xá của những cầu bắc qua sông Ngự Hà

1. Thực trạng đàng xá

Có thể nói việc giao trải qua những cầu bắc qua sông Ngự Hà ngày mãng cầuy là 1 trong vấn đề cấp bách trong lưu thông. Một mặt, lòng cầu kha khá hẹp so với độ rộng của những tuyến lối lối xá chính và chỉ phục vụ yêu cầu cho những phương tiện cơ giới lưu thông tốt một chiều. Điều này tạo ra xung đột, tắc nghẽn tại những điểm cầu trong việc tham gia lối xá của người dân. Mặt khác, con số phương tiện dự báo ngày càng tăng thêm dẫn tới sự quá tải đặt lên những cầu này.

Bảng ước lượng phương tiện 4 Phường (dựa trên số liệu khảo sát dân sinh năm 2020)

Số phương tiện lưu thôngtrong 5 phụt tại những cầu: 1)Đông Thành Tbỏ Quan;
2) Ngự Hà; 3) Khánh Ninh; 4) Vĩnh Lợi; 5) Tây Thành Tbỏ Quan

 

2.Kết nối đàng xá đàng cỗ

Việc thiếu mất đi hai chiếc cầu Bác Tế và Bình Kiều trong lịch sử vẻ vang, đã làm tăng stress lưu thông và vai trò liên kết huyết mạch đàng xá đàng cỗ hai miền Bắc-Nam trong Kinh thành chỉ trải qua 5 chiếc cầu vòm này. Cả 5 chiếc cầu này đóng một vai trò cực kỳ quan chi phí trọng trong tổng thể phong cách thiết kế phong cảnh chi phí và liên kết đàng xá hai miền Bắc-Nam cho toàn cỗ những quy mô phương tiện lưu trải qua 5 trục đàng xá chính. Bao gồm:

 • Trục đàng xá đàng Xuân 68 nối sát với những điểm vượt trội phong cảnh lại, phong cách xây dựng: Cửa Đông Ba, sông Ngự Hà, miếu Lương Y và Cửa Kẻ Trà soáti.
 • Trục đàng xá đàng Đinh Tiên Hoàng gắn sát với những điểm vượt trội phong cảnh chi phí, mồi nhửn vẽ xây dựng: Cửa Thượng Tứ, hồ Tịnh Tâm, Tàng Thư Lâu và Cửa Chánh Bắc.
 • Trục đàng xá đàng Trần Văn Kỷ gắn sát với những điểm vượt trội phong cảnh lại, phong cách xây dựng: Đại Nội, sông Ngự Hà và nhà thờ Giáo xứ Tây Linh.
 • Trục lối xá lối Nguyễn Ttani gắn sát với những điểm nổi trội cảnh sắc chi phí, mồi nhửn vẽ xây dựng: Cửa Nhà Đồ, Đàn Xã Tắc, sông Ngự Hà và Cửa An Hòa.
 • Trục lối xá lối Tôn Thất Thiệp gắn sát với những điểm nổi trội phong cảnh lại, phong cách xây dựng: Cửa Hữu, sông Ngự Hà và Cửa Chánh Tây.

Sơ đồ liên hệ những trục lối xá chính trong Kinh thành

 

3. Kết nối lối xá lối tbỏ

Việc liên kết tuyến đàng tdiệt kể từ phía Đông sang phía Tây của Kinh thành trải qua hai cửa thành bằng đàng tdiệt là Đông Thành Tdiệt Quan và Tây Thành Tdiệt Quan. Theo những tư liệu mò hiểu thêm, tuyến đàng xá này trước kia được dùng đa số cho việc vận chuyển hoa màu, ngân khố và là tuyến vọng cảnh bằng đàng thuyền của chống vua trước tê. Ngày mãng cầuy, tuyến đàng tdiệt này đang được nhìn nhận trọng trong việc lý thuyết và quy hoạch trong vạc triển những công ty, phượt.

Đề xuất giải pháp bẫyo đảm bẫyn vẽ xây dựng và tổ chức lối xá

1. Giải pháp mồi nhửo đảm phong cách thiết kế

Thứ nhất, Reviews tình hình rõ thướt trang những cầu vòm để phân loại cường độ xuống cấp và mò ra hướng bẫyo đảm thích hợp. Phân loại những yếu tố và nguyên nhân tác động tới phong cách xây dựng và kết cấu cầu.

Thứ hai, tích lũy những dữ liệu, cứ liệu lịch sử dân tộc kể từ những mối cung cấp không giống nhau để đối sánh, lựa lựa giải pháp mồi nhửo đảm phù thống nhất.

Thứ ba, giải pháp mồi nhửo đảm gắn với việc lưu giữ lại nguyên trạng nhất trọn vẹn có thể những ví dụ mồi nhửn vẽ xây dựng gốc ban sơ. Việc dùng vật liệu thay thế cho quy trình phục dựng, cải tạo và thay thế cần được xem xét, lựa lựa kỹ lưỡng sao cho giống với vật liệu gốc ban sơ.

Thứ tư, quy trình cải tạo, chỉnh trang và phục dựng những thành phần mồi nhửn vẽ xây dựng và cấu trúc cầu cần nghiên cứu và phân tích những phương pháp thi công truyền thống cuội mối cung cấp một nhữngh cdấu trọng và quan chi phí trọng đặc biệt tuân thủ theo những quy định của Luật Di sản văn hóa truyền thống VN.

Thứ năm, chỉnh trang hạ tầng chuyên môn, trả lại vẻ mỹ quan chi phí bẫyn chất có trước kia của những chiếc cầu, bao hàm việc tháo dỡ những lối dây, lối ống thuộc hạ tầng chuyên môn đang liên kết với thân cầu hiện mãng cầuy.

2. Giải pháp tổ chức lối xá

Thứ nhất, cần hạn chế và thuyên giảm những phương tiện cơ giới có tải trọng to lớn vào ra Kinh thành, nhằm mục tiêu giảm căng thẳng tải trọng lên mức độ chịu tải của những cầu vòm và tắc nghẽn lối xá toàn cục tại những điểm cầu.

Thứ hai, tổ chức phân luồng phương tiện lưu thông một nhữngh nên chăng trong lối xá đối nội và đối ngoại của Kinh thành.

Thứ ba, xây dựng sơ sở hạ tầng chuyên môn đô thị tuyệt vời và trả hảo nhất và quy hoạch những tuyến lối xá công cộng (xe bus) hợp lí. Khuyến nghị, tuyên truyền người dân dùng những phương tiện lối xá công cộng, phương tiện lối xá xanh.

Giải pháp “Vòng lối xá tuần trả” trải qua 4 trục chính

 

Đề xuất giải pháp ví dụ: Dựa trên những thông số chuyên môn tải trọng tính toán điển hình và tình hình đàng xá, kể từ đó, khuyến cáo một khối hệ thống đàng xá liên kết bên trong và bên phía ngoài Kinh thành, tạo ra một “vòng đàng xá tuần trả”, dựa trên 4 trục đàng xá chính, bao hàm:

 • Trục 1: Phương tiện lối xá vào kể từ Cửa Nhà Đồ – lối Nguyễn Tchảyi – lối ra Cửa An Hòa;
 • Trục 2: Phương tiện đàng xá vào kể từ Cửa Chánh Bắc – đàng Đinh Tiên Hoàn – lối ra Cửa Thượng Tứ;
 • Trục 3: Phương tiện lối xá vào kể từ Cửa Đông Ba – lối Mai Trúcc Loan – lối Đặng Thái Thân – lối Yết Kiêu – lối ra Cửa Hữu;
 • Trục 4: Phương tiện đàng xá vào kể từ Cửa Chánh Tây – đàng Thái Phiên – lối ra Cửa Kẻ Trà soáti.

Đây là 4 trục đàng xá chính 1 chiều ra vào Kinh thành liên kết vì 8 cổng thành hiện tại. Thông qua 4 nút đàng xá được giao cắt vì 4 trục chính, sẽ thiết lập thêm những “vòng đàng xá tuần trả thứ cấp” tiếp theo xung quan liêuh những nút này. Đây là giải pháp sẽ giảm tải và căng thẳng lên khối hệ thống đàng xá cho toàn Kinh thành chung quy lại và căng thẳng lưu thông lên khối hệ thống cầu vòm vạch – đá bắc qua sông Ngự Hà nói riêng, nhằm mục tiêu đảm bẫyo lưu thông liên hệ tốt hơn.

Ngày mãng cầuy, cùng với sự giãn nở đa chiều trong chiến lược phân cải nhữngh và phát triển tài chính và lý thuyết đô thị, TP đã được không ngừng mở rộng và phân cải nhữngh và phát triển với nhiều thành tựu. Trong bối cảnh đó, những chiếc cầu được xây bằng vạch vồ và đá thanh hao xưa, tuy trải qua thời hạn dài với những năm tháng thăng trầm cùng những biến cố lịch sử hào hùng nhưng vẫn lưu giữ những nét đặc thù, những độ quý hiếm cao quý về mặt lịch sử hào hùng, văn hóa truyền thống cũng như di sản mồi nhửn vẽ xây dựng trong thâm tâm đô thị.

29/10/2023 Tin tức kiến trúc - nội thất ngoại thất

3 phong cách thiết kế kiến trúc được yêu thích nhất tại Việt Nam

Phong cách tân cổ điển

Phùng Phong. Kiến trúc sư người Việt Nam